Land Warfare | Urban Warfare | Hybrid Threats and Foreign Interference| Intelligence Analysis | Russian Warfare & Influence | China | Asia

En handbok om fältövningar

I just published a handbook on planning and conducting staff rides in Swedish titled En handbok om fältövningar: Att planera och leda en fältövning.

The full text can be downloaded here: https://doi.org/10.5281/zenodo.7655034  The Swedish text is a development of our peer-reviewed English article “Staff Rides as a Pedagogical Tool in Professional Military Education (PME): Planning and Conducting Historical Staff Rides” in the Journal on Baltic Security available here

Abstract:
Praktiska pedagogiska redskap är en central del i utbildningen av officerare. Detta är ett område där det finns en lång tradition, både på Försvarshögskolan och inom Försvarsmakten mer generellt. Detta är också ett område där Försvarshögskolan alltid har varit framträdande, där metoder som applikatoriska exempel (applex), krigsspel, fältövningar, stabstjänstövningar och taktiska problem under lång tid har använts. Denna handbok riktar in sig på ett av dessa pedagogiska redskap: fältövningar. 

Handboken är disponerad som följer: först ges en historisk bakgrund till fältövningar och vi diskuterar vad en fältövning är och vilka typer som finns. Därefter flyttar fokus till tankar kring att planera och genomföra en fältövning. Här diskuterar vi planeringsfasen, lärdomar kring nyttan av att rekognosera inför genomförande och tankar kring fältövningens pedagogiska genomförande. Handboken avslutas med en diskussion kring hur man bör tänka när man planerar och genomför en fältövning, både praktiskt och pedagogiskt. Här presenteras även en schematisk modell kring fältövningens pedagogiska dynamik för olika målgrupper baserat på deras förförståelse och olika fältövningars komplexitet.

 

Previous

New Article on Staff Rides as a pedagogical tool

Next

Visit to the Netherlands Defence Academy/Royal Military Academy

1 Comment

  1. But wanna comment on few general things, The website style and design is perfect, the content material is really good. “In business school classrooms they construct wonderful models of a nonworld.” by Peter Drucker.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén