Land Warfare | Urban Warfare | Hybrid Threats and Foreign Interference| Intelligence Analysis | Russian Warfare & Influence | China | Asia

Category: Publication

En handbok om fältövningar

I just published a handbook on planning and conducting staff rides in Swedish titled En handbok om fältövningar: Att planera och leda en fältövning.

The full text can be downloaded here: https://doi.org/10.5281/zenodo.7655034  The Swedish text is a development of our peer-reviewed English article “Staff Rides as a Pedagogical Tool in Professional Military Education (PME): Planning and Conducting Historical Staff Rides” in the Journal on Baltic Security available here

Abstract:
Praktiska pedagogiska redskap är en central del i utbildningen av officerare. Detta är ett område där det finns en lång tradition, både på Försvarshögskolan och inom Försvarsmakten mer generellt. Detta är också ett område där Försvarshögskolan alltid har varit framträdande, där metoder som applikatoriska exempel (applex), krigsspel, fältövningar, stabstjänstövningar och taktiska problem under lång tid har använts. Denna handbok riktar in sig på ett av dessa pedagogiska redskap: fältövningar. 

Handboken är disponerad som följer: först ges en historisk bakgrund till fältövningar och vi diskuterar vad en fältövning är och vilka typer som finns. Därefter flyttar fokus till tankar kring att planera och genomföra en fältövning. Här diskuterar vi planeringsfasen, lärdomar kring nyttan av att rekognosera inför genomförande och tankar kring fältövningens pedagogiska genomförande. Handboken avslutas med en diskussion kring hur man bör tänka när man planerar och genomför en fältövning, både praktiskt och pedagogiskt. Här presenteras även en schematisk modell kring fältövningens pedagogiska dynamik för olika målgrupper baserat på deras förförståelse och olika fältövningars komplexitet.

 

New Article on Staff Rides as a pedagogical tool

 My new peer-reviewed article on “Staff Rides as a Pedagogical Tool in Professional Military Education (PME): Planning and Conducting Historical Staff Rides” has just been published in Journal on Baltic Security. It has been co-authored by Major Jonas Björkqvist and Patrik Wiklund at the Swedish Defence University.

Abstract:
The use of various practical pedagogical tools is an important part of officer training. This is also an area where there is a long tradition in the training of officer cadets and officers in staff colleges as well as in the Armed Forces more generally. This article focuses on staff rides aimed at teaching tactics and operational arts based on historical examples. This type of staff-rides aims to learn from history with a bearing on the present and the future.

The article is organized as follows: first, the article gives a short overview of the history of staff rides, followed by a discussion on different types of staff rides. Then the focus shifts to ways to plan and carry out a staff ride. This includes the planning phase, reconnaissance, and the different pedagogical tools that can be used and their implementation. The article concludes with a discussion of how to think when planning and carrying out staff rides, both practically and pedagogically. The article here presented a schematic model of the pedagogical dynamics of the staff ride for different target groups based on their pre-understanding and the complexity of different field exercises.

Citation:
Weissmann, Mikael, Jonas Björkqvist, Patrik Wiklund, “Staff Rides as a Pedagogical Tool in Professional Military Education (PME): Planning and Conducting Historical Staff Rides”, Journal on Baltic Security 8(2022), no. 2, 61-82. FULL TEXT

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén